Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go
Tìm lịch sự kiện

Mã CK
Từ ngày
Đến ngày
Loại sự kiện
Lịch sự kiện của cổ phiếu
Ngày thông báo Ngày GD KHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Mã CK Loại sự kiện Chi tiết
06/02/2012 13/03/2020 09/03/2012 XYZ NYBS Niêm yết bổ sung 30000000cp
07/06/2013 17/05/2018 CTG NYBS Niêm yết bổ sung 644389811cp
8/01/2014 08/12/2016 06/12/2016 HCM NYBS Niêm yết bổ sung 480000cp
4/07/2013 24/11/2016 22/11/2016 SFI NYBS Niêm yết bổ sung 138166cp
4/07/2013 24/11/2016 22/11/2017 SFI NYBS Niêm yết bổ sung 138166cp
24/12/2013 23/11/2016 21/11/2016 PNJ NYBS Niêm yết bổ sung 3599200cp
26/08/2013 20/07/2016 18/07/2016 PVD NYBS Niêm yết bổ sung 20152000cp
5/07/2013 08/06/2016 06/06/2016 FPT NYBS Niêm yết bổ sung 1352922cp
27/06/2013 29/04/2016 27/04/2016 GMD NYBS Niêm yết bổ sung 845480cp
26/06/2013 26/03/2016 GMD NYBS Niêm yết bổ sung 1641700cp
8/01/2014 09/12/2015 07/12/2015 HCM NYBS Niêm yết bổ sung 360000cp
4/07/2013 25/11/2015 23/11/2015 SFI NYBS Niêm yết bổ sung 138166cp
13/12/2013 20/11/2015 18/11/2015 ELC NYBS Niêm yết bổ sung 715000cp
13/12/2013 20/11/2015 18/11/2015 PXS NYBS Niêm yết bổ sung 5000000cp
12/09/2013 26/07/2015 24/07/2015 SBT NYBS Niêm yết bổ sung 3287100cp
Tổng số truy cập:41688890