Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go
  1. Tổng quan
  2. Thống kê giao dịch
  3. Phân tích ngành
  4. Dữ liệu doanh nghiệp
  5. Công cụ hỗ trợ
 
 
 
 
Sàn giao dịch

Tiêu chuẩn Nhỏ nhất   Lớn nhất
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):  
P/E ratio:  
ROA %:  
ROE %:  
 
Mã CK  Tên công ty  Sàn
giao dịch
 Vốn hóa
thị trường
 P/E  ROA (%)  ROE (%)
AAA   Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát HASTC 510.84 3,326.46 03.72 07.14
AAM   Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong HOSTC 119.23 398.52 02.96 03.44
ABI   Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp UPCOM 434.73 20.60 10.91 22.27
ABT   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre HOSTC 666.84 39.98 11.53 18.66
ACB   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu HASTC 17,746.22 63.22 00.55 07.64
ACC   Công ty cổ phần Bê tông Becamex HOSTC 256.00 32.16 13.47 18.63
ACE   Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang UPCOM 48.51 00.00 08.74 20.28
ACL   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang HOSTC 169.28 21.29 01.58 04.48
ADP   Công ty Cổ phần Sơn Á Đông UPCOM 220.80 00.00 21.89 33.56
AGF   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang HOSTC 503.16 73.26 03.23 08.56
AGR   Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam HOSTC 1,077.12 520.66 01.46 02.13
ALT   Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình HASTC 75.23 76.92 00.43 00.48
ALV   Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới HASTC 19.25 11.20 02.00 02.70
AME   Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện HASTC 45.60 167.18 00.32 00.77
AMV   Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ HASTC 07.41 -12.61 -35.22 -56.11
ANV   Công ty Cổ phần Nam Việt HOSTC 597.01 96.98 01.98 04.47
APC   Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú HOSTC 224.57 32.78 11.27 15.20
APG   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát HASTC 67.64 -29.55 05.55 07.32
API   Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương HASTC 332.76 16.85 00.19 00.37
APS   CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương HASTC 140.40 53.80 04.26 05.24
Tổng số truy cập:43941219