Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go

Biểu phí

Để tạo điều kiện tối ưu trong hoạt động giao dịch của Quý khách, từ ngày 19/10/2010 WOORI CBV chính thức áp dụng Biểu phí giao dịch mới như sau:

STT LOẠI DỊCH VỤ ĐỐI TƯỢNG THU MỨC PHÍ
1

 GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM


  Tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 100 triệu VNĐ/ngày

Khách hàng     

0,275% x Giá trị giao dịch
Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày 0,25% x Giá trị giao dịch
Tổng giá trị giao dịch từ 300 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày 0,225% x Giá trị giao dịch
Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ/ngày trở lên                        
0,2% x Giá trị giao dịch
Giao dịch online qua MugWeb, MugCafe 0,2% x Giá trị giao dịch
Giao dịch trái phiếu niêm yết 0,15% x Giá trị giao dịch
2
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁNPhí tối thiểu
Khách hàng
50.000 VNĐ/lần
Phí ứng trước

0,04%/ngày x Số tiền ứng trước

            x Số ngày                

3
CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN, MUA BÁN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT CÓ KỲ HẠNPhí tối thiểu
Khách hàng
100.000 VNĐ/ngày
Phí ứng trước

0,05%/ngày x Số tiền ứng trước

x Số ngày

4
DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNHPhí ứng trước
Khách hàng
0,05%/ngày x Số tiền hỗ trợ x Số ngày
5
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

0 VNĐ/CK/tháng x Tổng số CK lưu ký

Lưu ký chứng khoán
Khách hàng

- Tất toán tài khoản

- Cho, tặng, thừa kế, phân chia chứng khoán

50.000 VNĐ/lần đối với KH cá nhân trong nước

100.000 VNĐ/lần đối với KH tổ chức trong nước

200.000 VNĐ/lần đốii với KH cá nhân nước ngoài

400.000 VNĐ/lần đối với KH tổ chức nước ngoài

Rút chứng khoán
0 VNĐ/1 hồ sơ
Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
Miễn phí
Xác nhận số dư chứng khoán
50.000 VNĐ/lần (02 bản có đóng dấu)
Phí duy trì tài khoản
0 VNĐ/tài khoản/tháng
6
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁĐối với KH nước ngoài
Khách hàng
Miễn phí
Đối với KH trong nước
Miễn phí
7
CÁC LOẠI PHÍ GIAO DỊCH KHÁCPhí xin cấp mã số giao dịch cho KH nước ngoài

- Cá nhân

- Tổ chức

Khách hàng
Miễn phí

Đấu thầu trái phiếu
Miễn phí

Phí cấp lại thẻ OTP
100.000 VNĐ/lần

Ghi chú: Phí giao dịch được tính dựa trên tổng giá trị giao dịch mỗi ngày của mỗi loại chứng khoán là Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ và Trái phiếu của khách hàng

KH vui lòng gọi điện tới 1900-571-563 để biểt thêm  chi tiết về dịch vụ hoặc tham khảo tại: hppt://www.wooricbv.com


Tổng số truy cập:43941094