Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go

Chương trình

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

13.45 Đăng ký & tiệc trà

14.00 Khai mạc hội thảo

Điều kiện và quy trình niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX)

14.10 Điều kiện để một công ty được niêm yết trên KRX

14.15 Quy trình niêm yết

14.20 Các công ty nước ngoài đang niêm yết trên KRX

14.25 Lợi thế khi niêm yết trên KRX

14.30 Phí niêm yết

Quy trình IPO và thị trường IPO tại Hàn Quốc

14.35 Thị trường IPO tại Hàn Quốc

14.40 Các công ty nước ngoài IPO tại Hàn Quốc

14.45 Điều kiện và chuẩn bị cho IPO

14.50 Cơ cấu giao dịch & Quy trình IPO

14.55 Quản lý & chuẩn bị IPO

15.00 Khảo sát và định giá niêm yết

15.05 Quan hệ cổ đông và xây dựng danh sách

Việc huy động vốn tại Hàn Quốc đối với các công ty Việt Nam

15.10 Các kênh huy  động vốn trên thị trường quốc tế

15. 15 Trái phiếu chuyển đổi, kênh huy động hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Các vấn đề về luật (Hãng luật JS Horizon)

15.25 Xem xét sự phù hợp của AOI với luật địa phương

15.30 Giải pháp cho những điểm không khớp giữa hai hệ thống luật

15.35 IPO & niêm yết tại KRX dưới góc nhìn về luật

Tiêu chuẩn kế toán & Các vấn đề tài chính

15.40 Điều kiện tài chính để được niêm yết trên KRX

15.45 So sánh VAS & IFRS

15.50 Thư chấp thuận (comfort letter)

           Kí biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác (MOU)

16.00 Q&A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

DIỄN GIẢNG

Ông Nguyễn Sơn Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 Ông Lee Daegyu    Phó Ban Xúc tiến Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc

 

 Ông You-Seok Na Giám đốc Khối IPO - Woori I&S

  

 

 

 

 

 

Ông Lim Song Hak

Giám đốc Woori I&S tại Hồ Chí Minh

 

Ông Ju-Hyun Kim Giám đốc JS Horizon Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

Bà Trần Ngọc     Phó Tổng Giám đốc kiểm toán Deloitte

 


Tổng số truy cập:43940931