Email Bookmark Feedback Giao dịch trực tuyến  Bảng giá  Tại sao chọn Woori CBV?  Hỗ trợ trực tuyến  Liên hệ  Quản lý cổ đông trực tuyến  
  Go

Khóa học đầu tư

 

                                                                                       

Stt

Chứng chỉ

Thời gian

Học phí

(1.000 đồng)

Địa điểm

THÁNG 8

 

13

Phân tích và Đầu tư Chứng khoán

05/08-14/09

(Thứ 3,5,7)

1.600

403 nhà A

14

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành

06/08-20/08

(Thứ 2,4,6)

900

503 nhà A

15

Quản lý Quỹ và Tài sản

10/08-16/09

(Thứ 3,5,7)

1.600

503 nhà A

16

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành

13/08-23/08

(08h00-17h00 Thứ 7, CN)

-

TP Đà Nẵng

17

Cơ bản về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

16/08-16/09

(Thứ 2,4,6)

1.500

GĐ nhà C

18

Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

20/08-08/09

(Thứ 2,4,6)

1.000

403 nhà A

THÁNG 9

 

19

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

06/09-20/09

(Thứ 2,4,6)

900

503 nhà A

20

Luật chứng khoán

09/09-07/10

(Thứ 3,5,7)

1.200

GĐ nhà  C

21

Cơ bản về chứng khoán và Thị trường Chứng khoán

10/09-13/10

(Thứ 2,4,6)

1.500

403 nhà A

22

Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành

16/09-30/09

(Thứ 3,5,7)

900

403 nhà A

23

Phân tích đầu tư Chứng khoán

21/09-30/10

(Thứ 3,5,7)

1.600

503 nhà A

24

Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

22/09-14/10

(Thứ 2,4,6)

 

1.000

503 nhà A

           

Thời gian học: 18h00-21h00.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo theo số ĐT: (04) 3553 5874.

(Nguồn: www.srtc.org.vn)

 


Tổng số truy cập:43940912